Recenze

Z recenze Kateřiny Středové pro web iLiteratura:

„Debutová próza Elišky Beranové zaujme už na prvních stránkách dynamickým líčením prostředí, v němž se odehrává. Skrze kouřem naplněnou nádražku, praskliny ve zdech a dlažbě postupně pronikáme do příběhu dvou mladých lidí – chlapce a dívky, jejichž osudy se propojily už během prvních pár hodin po narození a od té doby se neustále proplétaly. Autorka nevypráví o dětském přátelství, ale o hlubokém poutu, které mezi oběma hrdiny vzniklo navzdory jejich charakterům, protikladným doslova jako oheň a voda.“

Petr Nagy: Plavat proti proudu. Eliška Beranová vypráví nevšední milostný příběh (Český rozhlas):

„Kniha Chlapec s rybí hlavou oplývá výraznou atmosférou a skýtá až překvapivé množství nevšedních obrazů, jejichž smyslovost, barvitost a fantasknost kontrastuje s hrdinčiným rodným Městem, jež je tu vylíčeno jako ošuntělé, bezbarvé a smutné.“